Joan Viader Roger  
     
 

Joan Viader Roger (Barcelona, 1906-1976) va ser un empresari del sector làctic català, fill deMarc Viader Bas, un dels fundadors de la Societat Anònima Letona i de de Matilde Roger Canals.

Joan Viader es va fer càrrec de la direcció d’aquesta empresa el 1931, quan només tenia 25 anys, i s’hi va mantenir al front, a excepció del breu parèntesi de la guerra civil espanyola, fins a 1964.

Arrel de les seves experiències durant un viatge de negocis per Hongria, va descobrir les possibilitats del cacau barrejat amb llet i sucre per a l’obtenció d’un batut.

El desembre de 1931 va patentar al seu nom el procediment i la marca Cacaolat.

El nou producte va començar a comercialitzar-se el juny de 1933 i va constituir el primer batut industrial de les seves característiques al món. Permetia aprofitar el subproducte de la descremació de la llet, el xerigot, i regular els excedents làctics, precisament a l’estiu que era quan augmentava la producció i disminuïa el consum de llet.

Cacaolat va obtenir un èxit extraordinari i va ser ràpidament imitat per altres productores de Catalunya, com “Sali” o “Marinette”. El 1936 va fer donació de la marca i de les patents que l’emparaven al seu pare, Marc Viader Bas. L’esclat de la guerra va interrompre la producció de Cacaolat fins l’agost de 1950.

   
 

El setembre de 1964 Joan Viader va abandonar la direcció de Letona i poc temps després va adquirir la “Central Lechera Española” de Santa Coloma de Gramenet, on hi va elaborar una marca de vida efímera, el “Cacaollet”.

Casat amb Cristina Riera Lloret i pare de Rosa, Marc, Joan, Josep, Cristina i Jordi.

   
     
   
  Bibliografia sobre Joan Viader Roger
 

 

 
 

COCA, Maria Teresa, 2006. Cacaolat calent, no! AVUI (18 juny 2006) pp. 26-27

GUANYABENS, Nicolau, 2008. Sabies que... El popular Cacaolat va estar catorze anys desaparegut del mercat?. Valors , núm 46, pp. 17.

"KARL HOHENTHAL", 2001. Cacau que no es menja, es beu. El Temps d'Economia , núm V, pp. 30-31.

LEVRERO, Norma, 2006. Les arrels del Cacaolat a Cardedeu. El 9 Nou(18 agost 2006) p. 11.

M[ARTÍNEZ], Ll., 2002. La inspiració que va venir de l'Est . AVUI Diumenge . (24 febrer 2002), pp. 30-31.

MARTÍ ESCAYOL, M.A., 2004. El plaer de la xocolata. La història i la cultura de la xocolata a Catalunya. Cossetània Edicions, Valls.

PUJOL ANDREU, Josep , 2006. Joan Viader Roger (1906-1976). A: CABANES, Francesc, Cien empresarios catalanes . pp. 528-536. Lid, Madrid.

RAYA, Xavier, 2001. Letona y Cacaolat, de la granja al mercado mundial. Cataluña económica , núm. 426 , pp. 42-44.

RIERA LLORET, Cristina, 1993. Memòries . [s.n.], Barcelona

VALLBONA, Rafael, 2006. El cacaolat a la universitat. El Mundo (16 setembre 2006) p. 4

VIADER RIERA, Jordi, 1988. Aproximació a l'estudi dels Viader de Cardedeu. [s.n.], Barcelona

VIADER RIERA, Jordi, 1994. 80 Anys de records. [vídeo]. [s.n.], Barcelona, emès per Barcelona Televisió.

VIADER RIERA, Jordi, 2006. La Central Lletera de Mollet. Notes:26.pp. 89-106. Mollet.

VIADER RIERA, Jordi, 2006. Record i oblit. El 9 Nou (18 agost 2006) p. 11.

VIADER RIERA, Jordi, 2006. Els Viader, industrials lleters durant la República (1931-1939) . Treball de recerca de Doctorat. [s.n]. UAB. Bellaterra

VIADER RIERA, Jordi & VIADER VIDAL, Cristina, 2016. La gran aventura del Cacaolat. [s.n.]. Barcelona

VIADER RIERA, Jordi , 2016. Joan Viader Roger. [s.n.]. Barcelona

VIADER RIERA, Josep, 1998. Can Marc. [s.n.], Barcelona